Inte(gration) Assimilering Mångkultur


Assimileringen, eller åtminstone integration, är en intressant bit. Den som vi är på så god väg att misslyckas med här i Sverige. Givetvis beroende på att antalet migranter vi tagit emot vida överstiger vår hanteringsförmåga.