Inlägg: Gamla vedspisar – snart ett minne blott?


Ah, vedspisen. Den har funnits i blott 150 år (grovt räknat), men för mig är det ändå en av de första sakerna jag tänker på när jag drömmer mig tillbaka till gamla dagar och tidigare släktens liv.

Men nu är det snart slut med det dagdrömmandet. I alla fall om du faktiskt vill ta steget och installera en gammal vedspis i köket eller i stugan och på så sätt bevara en liten del av vårt svenska kulturarv.