Ingves: Vill försäkra oss om att inflationen stiger


Riksbankschef Stefan Ingves vill ”försäkra sig om” att vi blir fattigare. Omfördelningen av välstånd TILL aktie- och fastighetsägare FRÅN hyresgäster, arbetare, pensionärer, änkor och faderlösa accelererar: Riksbanken sänker reporäntan ytterligare med 0,15 procentenheter till -0,25 procent. Och det görs mellan ordinarie räntemöten vilket vittnar om att Riksbanken är under press.
Det vi bevittnar är ett ekonomiskt system i upplösning. Moderna akademiska ekonomiska teorier är nu i ”self-destruct mode” och drar med sig folk och fä i djupet.

+ There are no comments

Add yours