Inget äger något, allt är fritt, och allt är övervakat – det nya goda samhället


Samhället har gått från att vara hårt, där många har jobbat med eländiga jobb för att klara brödfödan, till dagens läge där staten i allt större uträckning tar hand om medborgarna. Många länder har fri skola, fri vård, socialförsäkringar, barnbidrag och stora möjligheter vad gäller högre utbildning med fördelaktiga studielån och bidrag. Tanken var att berika medborgarna och landet, samt skapa social rättvisa.

+ There are no comments

Add yours