Inflationsskolan, del 7: Stagflation och krympflation


Stagflation och krympflation är konsekvenser av inflation och två viktiga begrepp att känna till. De båda är vanligt förekommande symptom men dyker inte nödvändigtvis alltid upp till följd av inflation.

+ There are no comments

Add yours