Identitetspolitiken hotar välfärden


Läs gärna Bo Rothsteins debattartikel om identitetspolitiken i dagens DN. Han kunde gärna ha tagit några exempel från identitetspolitikens USA och händelserna i Ferguson. Kan det bli tydligare? Faran med att dra generella slutsatser utifrån enskilda händelser är att slutsatserna lätt blir självuppfyllande. Om polisen tror att alla andra poliser behandlar medborgarna olika på basis av hudfärg eller sexuell läggning är det lätt hänt att normerna i kåren förskjuts. Det blir ett vi och dom – vi ser i Sverige dessa tendenser i utanförskapsområden som Rosengård.

+ There are no comments

Add yours