Icke-agressionsprincipen – allsmäktig självklarhet, eller en filosofisk fotboja för de frihetliga?


Libertarianer och många frihetliga härleder sin ideologi från ickeaggressionsprincipen, som är den övergripande byggstenen inom dessa tankeströmningar. Detta får en del intressanta konsekvenser. Ett exempel är synen på skatt. Följaktligen bör all typ av beskattning betraktas som stöld, ty om du inte betalar skatten så drivs det in med våld eller med hot om våld/straff.

+ There are no comments

Add yours