I vaccinationsintygens totalitära förlängning


Vi hörde under onsdagen den 17 november hur Folkmyndighetens generaldirektör uttryckte önskemål om införande av vaccinationsintyg. Med vid presskonferensen var även socialministern samt demokrati- och kulturministern vilka, i kör, bejakade myndighetens äskande. Nu ser det ut som att regeringen kommer att fatta beslut om krav på vaccinationsintyg från och med den 1 december.