I Norrland hava vi ett Indien…


Frågan har sedan dess varit hur man på det rationellaste sättet kan lägga beslag på provinsernas rikedomar för att göda centralmakten och i linje med det så har Norrland, i synnerhet Lappland, grundligt koloniserats.