I dag börjar nya regler för nätcensur att gälla i EU #TERREG


Ny EU-lag kommer att kräva uppladdningsfilter som granskar allt du publicerar. Den tycks även ge justitieminister Morgan Johansson makt att censurera internet.