Hur Viared brändes ned


Beslutet att jämna Viared med marken togs bara nio månader efter att invånarna fick höra om planen.

+ There are no comments

Add yours