Hur tänkte ni nu?


Jag cyklar så gott som dagligen längs Lidingövägen in till city och tillbaka. Det är väsentligen ett fint stråk, för varje vinter har skottningen blivit allt bättre och det byggs mycket och spännande saker. Apropå det sistnämnda har jag dock några frågor och funderingar. Nu har det alltså investerats åtskilliga miljarder i att underlätta framkomsten i trafiken vid denna sträcka. För ett trafikslag – bilarna – är det vad jag förstått en rejäl tidsvinst. Framkomligheten har blivit bekvämare och trafiken flyter, precis som var tanken. För cyklister måste jag säga att den stora förbättringen hittills uteblivit.

+ There are no comments

Add yours