Hur staten sprider masshysteri


Historien om masshysteri, eller masspsykos, är fascinerande. Fall med masshysteri har dokumenterats ända sedan medeltiden. Låt oss gå igenom några av de senare fallen.

+ There are no comments

Add yours