Hur ska vi bota den sjuka vården?


Sjukvården i Sverige lider inte bara av överbelastningsproblem, utan även av strukturella problem, som har att göra med planekonomi, socialistiskt tänkande etc. De flesta är nog överens om att det vore bra med lite fler privata influenser inom vården, men man är rädd för kostnader och vad som ska hända ifall man blir allvarligt sjuk etc.

+ There are no comments

Add yours