Hur nyliberalismen bidrog till att utöka statens makt


Ett kännetecknade drag hos Milton Friedman och den s.k nyliberalismen är tanken om att lägga ut statliga verksamheter på entreprenad. 1980-90-talets privatiseringar i Sverige gick i denna anda.

+ There are no comments

Add yours