Hur man gör en JO-anmälan


Denna artikel är en enkel instruktion hur man skriver en JO-anmälan. Främst eftersom en JO-anmälan är det egentligen enda sättet medborgare kan opponera sig mot politiska beslut. Desto fler som investerar cirka 5 minuter på att faktiskt anmäla ökar chansen att regeringen faktiskt drar tillbaka planen eller omformulerar den.