Hur långt kan det gå?


Europa är i kris. Inte sedan andra världskriget har så ingripande åtgärder vidtagits mot civilbefolkningen. Flera länder, såsom Italien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike har förbjudit människor att vistas tillsammans.