Hur förbereder man sig på välfärdssamhällets sönderfall?


Från olika håll talas det om välfärdssamhällets undergång av olika anledningar. Men vad är konsekvenserna av detta och hur förbereder man sig i så fall? Koncentrerar vi oss på de stora stötestenarna vård, skola och omsorg, så är skolan idag svår att hantera eftersom det inte är tillåtet med alternativ skolgång i Sverige. Det behöver till lagändringar, som innebär att föräldrar kan betala terminsavgifter, för att det alls ska kunna bli aktuellt med alternativ. Lösningen här är alltså ett sparande, säg 100 000:- SEK per barn och år i skolan, vilket landar på 1.3 MSEK per barn.

+ There are no comments

Add yours