Hosianna, Davids son!


Vem är egentligen den där ”Hosianna Davidsson” som vi sjunger om i advents- och juletid?