Holland har satsat på integrerade vårdkedjor


I går presenterade Vårdanalys rapporten “Sjukvårdsreformer i Norge, Danmark, England och Nederländerna”. Den handlar om just detta – hur man genomfört större sjukvårdsreformer och vilka effekter reformerna har fått. Själv har jag främst arbetat med kapitlet om Holland, vilket innebär att jag även gjort besök i Holland och intervjuat nyckelaktörer i processen. Holland är ett mycket intressant land att studera för Sverige eftersom man har konkurrerande försäkringsbolag som ansvarar för att finansiera sjukvården.

+ There are no comments

Add yours