Högsta Domstolen sviker handlarna


Det är på så många sätt vårt rättssystem är urspårat, med straffrabatter, ungdomsrabatter och utredningar som läggs på hög eller läggs ner. Allvarliga brott, som sexualbrott.  Så rättssystemet har övergett vissa delar av samhället. På något annat sätt kan man inte tolka rådande situation.