Hets och medlöperi när hårdare restriktioner införs


Regeringen gav den 25 november Folkhälsomyndigheten att arbeta fram ett underlag för införande av fler och kraftigare restriktioner. Detta underlag presenterades av regeringen och FHM vid en presskonferens på torsdagsmorgonen. Eller, rättare sagt, det pratades om underlaget och att det nu skall ligga till grund för det samråd som skall ligga till grund för vidare planering och beslut.