Hemlig dataavläsning: Kräv svar om säkerheten!


Om drygt två månader – den 19 februari – röstar riksdagen om regeringens proposition om hemlig dataavläsning.