Hayek hade fel om Keynes


Var Keynes verkligen en ”briljant vetenskapsman”, som Hayek hävdade? Han var knappast en ”vetenskapsman”, eftersom han var uruselt påläst i den ekonomiska litteraturen. Han var mer av en buckanjär, som tog en liten bit av kunskap och använde den för att tillfoga världen sin personlighet och sina vanföreställningar, med en driftighet som kontinuerligt drevs av en arrogans som gränsade till egomani. Keynes hade dock turen att födas inom den brittiska eliten, att utbildas inom de allra främsta ekonomiska kretsarna, samt att särskilt väljas ut av den mäktige Alfred Marshall.

+ There are no comments

Add yours