Hatet är fienden


Vem vill egentligen ha krig? Jag tror inte ens den som tillverkar vapnen vill ha krig om den skulle tvingas att gå i första ledet med sina vapen. Men det finns ett verksamt sätt att åstadkomma krig och själv slippa kriga. Man kan så hat, ty hat gör människor lättledda och redo att begå onda gärningar.

+ There are no comments

Add yours