Har man "rätt" att gå i skolan, vad betyder "rätt" och finns "rättigheter"?


I skollagen som alla måste följa i Sverige står det att alla barn omfattas av skolplikten och att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har “rätt” till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola och “skyldig” att genomföra utbildningen.  Men vad betyder egentligen en “rätt” eller “rättighet”

 

+ There are no comments

Add yours