Har läskunnighet förbättrat världen?


Man skulle kunna anta att i takt med att läs- och skrivkunnigheten ökar, skulle den allmänna intelligensen stiga med den, och således skulle den ekonomiska efterfrågan på bra litteratur också öka. Detta var i grova drag Jefferssons idé, och det har faktiskt alltid varit roten till vårt fria och allmänna utbildningsväsende. Den har dock i viss mån misslyckats att leva upp till förväntningarna.

+ There are no comments

Add yours