Handgripligheter och lagarna


Med anledning av dagens situation med otrygghet i samhället, den ökande förekomsten av ungdomsrån och annan våldsbrottslighet kan det vara på sin plats att, överlag, fundera på sitt eget skydd. Såväl praktiskt som juridiskt. Vad har du och jag för rättigheter när det kommer till självförsvar och att skydda liv och egendom?