GUNNAR SANDELIN: En liten lektion i demografi 


Den stora demografiska utvecklingen, eller ”folkutbytet” som vissa dissidenter föredrar att kalla det, fortsätter med oförminskad kraft. Regeringens påståenden om att den har stramat upp invandringspolitiken, till EU:s miniminivå, främst vad gäller asyl, är vilseledande.  År 2020 beviljades totalt nästan 89 000 uppehållstillstånd av Migrationsverket och dess överinstanser, varav drygt 10 000 till asylsökande.

+ There are no comments

Add yours