GUNNAR SANDELIN: ”Det förkrympta kvinnoidealet” – från samarbete till revolt 


1966 utgavs en förbisedd milstolpe i den könskamp som militanta feminister lyckades vinna på bekostnad av de mer reformvänliga delarna av kvinnorörelsen. Med boken Det förkrympta kvinnoidealet av journalisten och debattören Barbro Backberger blåstes en fanfar för grundandet av den feministiska och socialistiska aktiviströrelsen Grupp 8 ett par år senare, något som i grunden skulle prägla feminismens utveckling i Sverige.

+ There are no comments

Add yours