GUNNAR SANDELIN: Brottsmisstänktas härkomst


Emellertid var det som mest stack ut med studien att andra generationens invandrare (inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) för första gången i Sverige visade sig vara den mest kriminella gruppen med en överrisk på 3,2. Med överrisk menas att andelen brottsmisstänkta inom en grupp jämförs med hur stor andel svenskar som utreds för samma brott. Resultatet kan bara tolkas som ett grundligt misslyckande för det svenska samhällets satsning på de mycket kostsamma integrationsprojekt som pågått under decennier.

+ There are no comments

Add yours