Grytpistol


Svensk byråkrati är makalös på att sätta krokben för allt och alla. Till och med för andra grenar av byråkrati och förvaltning. Västkuststiftelsen har en naturvårdsförvaltare anställd för att bland annat hålla nere beståndet av minkar, vilket gynnar både fåglar och kräftdjur på och kring skärgårdsöarna. […] Jägaren som utför uppdraget som viltvårdare sätter ut fällor för att fånga mink och dessa avlivas med ett enskotts- enhandsvapen, kallat grytpistol. Ett sådant vapen är licenspliktigt. Nu har polisen i Västra Götaland dragit in licensen för jägaren eftersom polisen anser att han skjutit för få minkar, endast 20 stycken på tre år.

+ There are no comments

Add yours