Grundlagsskydd för politiskt vinklad public service?


Man kan misstänka att kravet på grundlagsskyddat oberoende för public service i grunden handlar om att SR och SVT skall kunna fortsätta vara en skattefinansierad lekstuga för vänstern.

+ There are no comments

Add yours