Grekernas kollektiva skuld


Fascineras av eurovännernas argumentation när det gäller Grekland. Som Rickard Schwartz i DN: “Tursamt nog för Grekland gäller inte samma regler för stater som för privatpersoner. Men paradoxalt nog gör det situationen ännu värre. I den har Grekland försatt sig självt efter att under längre tid och med stor konsekvens levt över sina tillgångar.”

+ There are no comments

Add yours