Gränskontroller och EU:s fria rörlighet


Det är bara att inse: Terrorattackerna och flyktingkrisen riskerar att medföra att Europa återinför sina nationella gränskontroller. Schengensamarbetets gränslösa Europa kan snart vara ett minne blott. Detta är nedslående. Det finns ett stort symbolvärde i att Europas folk kan röra sig helt fritt på sin kontinent. Vilket våra politiska ledare knappast kommer att ta hänsyn till just nu. Men när eller om nationella gränskontroller återinförs – då behöver det inte vara slutet för EU:s fria rörlighet i ett större perspektiv.

+ There are no comments

Add yours