Grandet i sin broders öga


Tillkortakommanden i Sveriges s.k. demokrati intresserar mig. Särskilt hur ett land med högt demokratiskt anseende i omvärlden, kan ha ett valsystem som inte uppfyller ett av demokratins tvingande kriterier; att fria och rättvisa val hålls. Det svenska valsystemet har en unikt orättvis utformning i en internationell jämförelse.