Graham Hancock och den forntida katastrofen


Två centrala teman hos traditionalister som Evola är att våra förfäder var allt annat än primitiva och att myter är väl värda att ta på allvar. Det finns även skillnader mellan Evola och författaren Graham Hancock, men dessa två grundtankar har de gemensamt. Hancock har under decennier utforskat människans förhistoria