Gozo – diving around the former Azure Window


Malta och Gozo är kända för bra dykning så vi var tvungna att ta oss en titt under ytan. Vårt huvudsakliga syfte med besöket på Malta var Corax-konferensen, men vi hade en dag planerad för att dyka. Valet föll på “Dive systems Malta” och deras paket “Dykning runt Gozo”. Vi hade bara tid för två dyk, så vi bestämde oss för att dyka vid “the Inland Sea and Tunnel”- och “the Blue hole”. Azurfönstret står inte  längre där, men lyckligtvis för oss är det nu en del av det marina livet bredvid “the Blue Hole”, vilket var ett av våra dyk.

+ There are no comments

Add yours