Göran Greider – Blomsterkungen (1)


De som ägnar sig åt politik letar ständigt efter utsatta grupper som de kan representera – grupper de kan peka på och säga att: ”Jag för deras talan, därför måste jag ha makt. Ge mig den!”