Globala cykliska mediala massrörelser: Från migrationskrisen till BLM


I september 2018 gick jag in i en period av självpåtagen mediaskugga, jag undvek alla former av traditionella och sociala medier under en tid som ett sätt att vila själen från samtidens ständiga intryck och informationsbrus.