Germanska mårdkrigare


Michael Speidels Ancient Germanic Warriors är en genuin skattkammare både som militärhistoria och som inblick i våra förfäders världsbild. Hans tes är att indo-européerna hade ett antal ”krigarstilar” och ett rituellt, socialt och mytologiskt förhållande till kriget.