Ge inte religionen monopol på “andlighet”


De flesta människor tycks ha något slags behov av andlighet. Detta har i årtusenden utnyttjas av dem som vill ha makt över andra. Det är synd. En smula “andlighet” kan hjälpa människor att finna sig själva och sitt sammanhang, hjälpa oss att koppla av och att nå tillstånd av målmedvetenhet eller eufori. Den kan förbättra våra relationer till andra. Och den kan vara en spännande, sinnesutvidgande upplevelse. Det finns så mycket utanför de organiserade religionerna att uppfyllas av och förundras över.

+ There are no comments

Add yours