Gästskribent Nils Littorin: Multikultur är fascismens spegelbild


När en enig riksdag 1975 gjorde mångkulturen till lag innebar det en förändring som skulle prägla Sverige i årtionden framöver. Propositionen från Socialdemokraterna löd:

+ There are no comments

Add yours