Gästskribent CARL-JOHAN LJUNGBERG: Driver Timbro en sofistikerad brunsmetning?


Det känns därför lite som en påminnelse om gångna tider att åter möta en så kallad brunsmetning, om än i en mer sofistikerad form. Det sker i en skrift från Timbro, näringslivets liberala tankesmedja, publicerad så sent som 2019.

+ There are no comments

Add yours