Gästinlägg: Miljöpolitisk draksådd


Säkert har några av bloggens läsare som bor utanför storstan uppmärksammat att några skogs- och lantbrukare inte får avverka sin skog då det bor några fåglar av arten lavskrika i den. Någon ersättning till markägarna utgår ej. (Tanken med avverkningsförbudet är att man på det viset ska skydda lavskrikan, men det kan även handla om annat t.ex. svampar, växt- och djurarter, som är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv. Det kan ni läsa mer om här.) Lavskrika är varken rödlistad eller fridlyst i Sverige, den har tidigare varit rödlistad men anses idag ha en livskraftig population. Min tes är att vi just nu ser den maximala populationen av lavskrika i Sverige, detta gäller även en rad andra djur, svampar, växter och fåglar.

+ There are no comments

Add yours