Gästinlägg: Batteridriven Gotlandsfärja, går det?


I twitterdiskussion med Johan Ehrenberg (Egen el & ETC) föreslog Johan att Gotlandsfärjan kunde utföras batteridriven och med solceller, samt möjligen med segel. Det skulle vara görbart utan att öka överfartstiden och därmed minska bekvämligheten jämfört med att flyga, som ansågs helt förkastligt miljömässigt.

+ There are no comments

Add yours