Gässkribent Helén Gustafsson: Freda rätten att vara ifred


Somliga dagar, de flesta numera, är samtiden så tramsig att man bara vill checka ut. Men som allt möjligt annat är tydligen också detta en populistisk hållning. Det finns ingen väg ut ur det här samhället, för att parafrasera Göran Greider.

+ There are no comments

Add yours