Fula, skitiga, elaka


Nyligen uppmärksammade massmedia ett fall av misstänkt valfusk i Göteborg. Åklagarledd utredning pågick. För en stund for tankarna iväg; hur hade det fuskats och i vilken omfattning? Alltihop visade sig vara helt ointressant. Någon hade påståtts hota en väljare utanför en vallokal i syfte att påverka dennes röstande. Det var allt.