Frihandelns nackdelar kan inte ignoreras


Givet att det finns folk där ute som faktiskt vill oss illa så blir frågeställningen alltså denna, hur ska vi kunna filtrera bort den handel som långsiktigt äventyrar vår existens så att vi inte går Byzans öde till mötes?