Frida Boisens klimatintresse. Och avlatsbrevens återinförande i Sverige 2019


Och hyckleri är det hos Frida Bosien. Hyckleri i kubik. Sticka fram näsan med vad man tror är det som efterfrågas i olika frågor men inte leva upp till det själv är… hyckleri.